Polityka prywatności

FOODINGRIDIENTS GROUP (zwana w dalszej części Polityki Prywatności: FIG) to marka handlowa stworzona przez LIBRA POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, FLAVOURS FACTORY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, INTERFIBER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i LAUTA Carrageenans.

Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o FIG należy przez to rozumieć każdy z podmiotów tworzących FIG.

FIG zobowiązuje się do ochrony prywatności swoich klientów. Prosimy o poświęcenie czasu na zapoznanie się z niniejszą treścią zawierającą szczegółowe informacje na temat gromadzonych przez nas danych, sposobu ich wykorzystywania oraz przysługujących Ci praw. LIBRA POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, FLAVOURS FACTORY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, INTERFIBER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i LAUTA Carrageenans

(„FIG” lub „my”) odpowiada za przetwarzanie danych osobowych zebranych za pośrednictwem strony internetowej FIG lub w ramach powiązania z nią i z wszelkimi związanymi z nią aplikacjami („strona”).

Do czego wykorzystujemy zebrane dane osobowe?

W zależności od sposobu korzystania z naszej strony, interakcji z nami i udzielonej nam zgody, cele, dla których wykorzystujemy Twoje dane osobowe, obejmują:

 • Realizację zamówienia i prowadzenie konta online.
 • Zarządzanie i odpowiadanie na wszelkie pytania i skargi, jakie możesz kierować do naszego działu obsługi klienta.
 • Personalizację strony, aby wyświetlić zawartość, która najbardziej Cię interesuje, na podstawie informacji o koncie, historii zakupów i przeglądanych stron.
 • Ulepszanie i utrzymywanie strony oraz monitorowanie jej użytkowania.
 • W celu przeprowadzenia badań rynkowych możemy na przykład skontaktować się z Państwem, aby uzyskać informacje zwrotne na temat naszych produktów.
 • Wysyłanie wiadomości marketingowych i wyświetlanie skierowanych do Ciebie reklam, gdy mamy na to Twoją zgodę lub jesteśmy do tego upoważnieni.
 • Ze względów bezpieczeństwa.
 • Przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych i ustawowych.

Przetwarzając dane osobowe, korzystamy z następującej podstawy prawnej, wynikającej z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

 • Ponieważ przetwarzanie to jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (na przykład, gdy dokonałeś u nas zakupu, wykorzystujemy dane osobowe do realizacji płatności i zamówienia).
 • Ponieważ uzyskaliśmy zgodę (np. gdy skontaktujesz się z nami w sprawie zapytania lub dodasz opcjonalne informacje do swojego profilu konta, lub jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych).
 • Ponieważ w naszym uzasadnionym interesie, leży utrzymanie i promowanie naszych usług. Zawsze staramy się jak najlepiej poznać naszych klientów, aby zaoferować im najlepsze produkty i optymalne doświadczenie klienta. Informacje wykorzystujemy do personalizacji strony pod kątem, aby uczynić ją bardziej interesującą i prezentować adekwatne produkty i oferty.

Jakie dane osobowe zbieramy?

W szczególności gromadzimy i przetwarzamy imię i nazwisko, adres, adres e-mail, hasło, numer telefonu, adres IP, dane dotyczące logowania i dane przeglądanych stron, historię zamówień, preferencje i zainteresowania, oglądane produkty, zdarzenia związane z dostawą, reklamacje.

Obowiązkowy lub dobrowolny charakter danych jest oznaczony gwiazdką w momencie ich zbierania. Niektóre dane są zbierane automatycznie w wyniku działań na stronie.

Dokonujemy również pomiaru frekwencji, np. liczby oglądanych stron, liczby odwiedzin na stronie, a także aktywności odwiedzających na stronie i ich częstotliwość powrotów.

Gromadzimy informacje, które nam podajesz, w szczególności kiedy:

 • tworzysz konto klienta „Moje konto”
 • składasz zamówienie na stronie
 • przeglądasz stronę i oglądasz produkty
 • kontaktujesz się z naszym Działem Obsługi Klienta
 • piszesz opinię

Dane zgromadzone na stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie do użytku FIG. FIG absolutnie nie udostępnia ani nie sprzedaje danych osobowych.

Marketing i Pozyskiwanie klientów

Zasady stosowane w FIG

FIG komunikuje się z klientami i, w zależności od preferencji marketingowych, możemy wykorzystywać dane osobowe do wysyłania wiadomości marketingowych pocztą elektroniczną, telefonicznie lub listownie. Niektóre z tych wiadomości mogą być spersonalizowane, w zależności od poprzedniego przeglądania strony lub dokonanego zakupu, a także innych informacji, które są w posiadaniu FIG.

FIG zobowiązuje się do absolutnego przestrzegania obowiązujących zasad dla każdego kanału poszukiwawczego.

Marketing za pomocą poczty elektronicznej

Tworząc konto w serwisie, stawiamy użytkownikowi wyraźne zapytanie o wyrażenie zgody na otrzymywanie newsletterów i informacji od FIG.

Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której Użytkownik, bez uprzedniego udzielenia swej zgody firmie FIG, może zostać jednak poddany akwizycji, ponieważ jest już klientem FIG i w celu pozyskania klienta proponujemy produkty lub usługi powiązane z poprzednimi zakupami.

Użytkownik jeśli nie chce już otrzymywać wiadomości (lub chce do nich powrócić), może w każdej chwili zmienić swoje preferencje, kontaktując się z nami (dane poniżej), klikając link „Anuluj subskrypcję” w wiadomości e-mail lub aktualizując ustawienia konta. W przypadku rezygnacji z subskrypcji marketingowej należy pamiętać, że od czasu do czasu możemy się skontaktować z Użytkownikiem w celu wysłania wiadomości serwisowych (na przykład potwierdzenia zamówienia lub dostawy, lub informacji o przysługujących Ci prawach).

Marketing na innych stronach internetowych

Reklamy witryny można również oglądać na innych stronach internetowych, w tym na portalach społecznościowych. Reklamy te mogą być spersonalizowane za pomocą plików cookie (które śledzą aktywność w Internecie, co pozwala nam na wyświetlanie reklam klientom, którzy odwiedzili naszą stronę). Kiedy zobaczysz reklamę na portalach społecznościowych, może to być spowodowane tym, że korzystamy z tego portalu społecznościowego do obsługi reklam dla naszych klientów lub użytkowników, które dopasowują się do profilu demograficznego naszych klientów. W niektórych przypadkach może się to wiązać z udostępnieniem adresu e-mail tej sieci społecznościowej. Jeśli nie chcesz już oglądać spersonalizowanych reklam, możesz zmienić ustawienia plików cookie i prywatności w swojej przeglądarce i w witrynach innych podmiotów.

Komu udostępniamy te dane osobowe?

Dane osobowe klientów udostępniamy podmiotom trzecim w następujących przypadkach:

 • Naszym dostawcom i usługodawcom współpracującym z nami, na przykład instytucjom płatniczym i firmom dostawczym.
 • Naszym profesjonalnym i prawnym doradcom.
 • Podmiotom trzecim zajmującym się zapobieganiem nadużyciom finansowym i ich wykrywaniem.
 • Organom ścigania lub innymi organom rządowym, na przykład w celu zgłaszania nadużyć finansowych lub w odpowiedzi na uzasadniony wniosek.

Państwa dane osobowe są zatem do wyłącznego użytku FIG dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszych usług. W żadnym wypadku nie wypożyczamy lub nie sprzedajemy Państwa danych osobowych podmiotom trzecim.

Gromadzenie i przechowywanie

Korzystamy z usług dostawców z całego świata. W związku z tym dane osobowe mogą być przetwarzane w krajach spoza Europy, w tym w krajach, w których możesz być chroniony mniejszymi prawami do swoich danych niż na mocy prawa lokalnego. W przypadku przekazywania przez nas danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy zapewnimy, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, odpowiednią ochronę prawa do prywatności poprzez odpowiednie zabezpieczenia, w szczególności standardowe klauzule umowne UE. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych gwarancji, prosimy o kontakt z nami.

Będziemy przechowywać dane osobowe tak długo, jak będą one potrzebne do wyżej określonych celów, a czas ten będzie się różnił w zależności od Państwa interakcji z nami. Na przykład, po dokonaniu u nas zakupu, będziemy prowadzić rejestr zakupów przez okres niezbędny do rozliczenia, podatków i gwarancji. Możemy również przechowywać dokumentację korespondencyjną (na przykład w przypadku złożenia reklamacji produktu) tak długo, jak jest to konieczne do zabezpieczenia nas przed roszczeniami prawnymi. Jeśli nie będziemy już musieli przechowywać danych, usuniemy je. Należy pamiętać, że rezygnując z subskrypcji naszych komunikatów marketingowych (newsletterów), zachowujemy adres e-mail, aby mieć pewność, że w przyszłości nie wyślemy do wiadomości marketingowych.

Bezpieczeństwo

Ta witryna zapewnia szyfrowanie danych w momencie opuszczania witryny. Proces ten obejmuje przetworzenie informacji lub danych do kodu, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi. Metody szyfrowania, takie jak SSL, są wykorzystywane do ochrony danych klientów w trakcie przemieszczania się do i z tej witryny za pośrednictwem bezpiecznego kanału komunikacyjnego.

Mimo, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych na naszej stronie, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa i integralności informacji, które zostały przesłane na naszą stronę.

Pliki cookie

Nasza witryna używa plików cookie i podobnych technologii w celu zapewnienia pewnych funkcji witryny, zrozumienia i pomiaru wydajności witryny oraz w celu obsługi reklam ukierunkowanych. Więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie oraz sposobu zmiany ustawień plików cookie znajduje się w poniższej sekcji zadedykowanej plikom cookie.

Prawa użytkownika

Użytkownikowi przysługują określone prawa w odniesieniu do danych osobowych, w tym prawo dostępu do nich, ich przenoszenia, poprawiania i żądania usunięcia.

Użytkownik ma również prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania danych osobowych do określonych celów, w szczególności do wysyłania informacji marketingowych.

FIG będzie postępować zgodnie z wszelkimi żądaniami dotyczącymi korzystania z praw użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem. Prosimy jednak pamiętać, że istnieje szereg ograniczeń tych praw i że w pewnych przypadkach nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na żądanie. Aby złożyć zapytanie dotyczące danych osobowych lub w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących danych osobowych należy skontaktować się z nami, korzystając z poniższych danych. Użytkownik ma również prawo do skontaktowania się z lokalnym urzędem ds. nadzoru ochrony danych.

Dane kontaktowe:

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących dowolnego punktu naszej polityki ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod podanym poniżej adresem:

LIBRA POLAND sp. z o.o.

ul. Marsa 56

04 - 242 Warszawa

Tel +48 22 812 90 90

Mail: office@librapoland

FLAVOUR FAVTORY sp z o.o.

Lipka, ul. Jasna 1

05-205 Klembów

Tel + 48 22 122 82 29

Mail info@flavoursfactory.com

INTERFIBER sp. z o.o.

Lipka, ul. Wołomińska 15

05 - 205 Klembów

Tel +48 22 648 25 09

Mail: centrala@interfiber.com

LAUTA Carrageenans

No.7, West Shuangfu road, Tangshan, Jiangning, Nanjing, China

PLIKI COOKIE

Odwiedzając naszą witrynę FIG, pliki cookie są umieszczane na Twoim komputerze, telefonie komórkowym lub tablecie („komputer”).

Nasza strona została zaprojektowana z myślą o potrzebach i oczekiwaniach użytkowników. Z tego też powodu używamy plików cookie, na przykład w celu identyfikacji użytkownika i uzyskania dostępu do jego konta, zarządzania koszykiem, zapamiętania wyników przeglądania i personalizacji ofert.

CO TO JEST PLIK COOKIE?

Cookie to mały plik tekstowy, który jest umieszczany na komputerze użytkownika podczas odwiedzania witryny lub wyświetlania reklamy. Ich celem jest w szczególności gromadzenie informacji związanych z odwiedzonymi witrynami i wysyłanie spersonalizowanych usług.

W komputerze użytkownika pliki cookie są zarządzane przez przeglądarkę internetową. Te pliki cookie nie zawierają wirusów.

KTO WYSYŁA PLIKI COOKIE?

Pliki COOKIE FIG :

To pliki cookie umieszczane przez FIG na komputerze użytkownika dla potrzeb przeglądania naszej strony, optymalizacji i dostosowania naszych usług na stronie.

PLIKI COOKIE INNYCH PODMIOTÓW:

Są to pliki cookie umieszczane przez podmioty trzecie (np. agencje reklamowe lub partnerów) w celu identyfikacji zainteresowań użytkownika za pośrednictwem przeglądanych lub kupowanych produktów na naszej stronie internetowej oraz personalizacji oferty reklamowej skierowanej do użytkownika na naszej stronie internetowej lub poza naszą stroną internetową. Są one zapisywane podczas przeglądania naszej strony.
W ramach współpracy reklamowej możemy przekazywać dane użytkownika dotyczące zakupów i przeglądanych produktów na naszej stronie partnerom działającym w naszym imieniu. Dbamy o to, aby firmy partnerskie wyrażały zgodę na przetwarzanie informacji zebranych na stronie wyłącznie na potrzeby FIG i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), które weszło w życie z dniem 25 maja 2018 r. oraz zobowiązujemy się do wdrożenia odpowiednich środków w celu zabezpieczenia i ochrony poufności danych.

RÓŻNE RODZAJE PLIKÓW COOKIE

Na naszej stronie internetowej stosowane są różne rodzaje plików cookie, które mają różne funkcje. Niektóre z nich są niezbędne do korzystania z naszej witryny.

ŚCIŚLE NIEZBĘDNE PLIKI COOKIE

Te pliki cookie umożliwiają korzystanie z głównych funkcji naszej witryny (np. korzystanie z koszyka zakupowego lub dostęp do konta). Bez tych plików cookie nie będzie można korzystać z naszej witryny w normalny sposób. Są to pliki cookie umieszczane przez FIG, które dotyczą wyłącznie funkcjonowania naszej witryny.

COOKIES WYDAJNOŚCI

Te pliki cookie zbierają informacje o tym, jak użytkownicy korzystają z naszej witryny, na przykład, które strony odwiedzają najczęściej, oraz czy otrzymują komunikaty o błędach ze stron internetowych. Te pliki cookie nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookie są grupowane i tym samym anonimowe. Są one wykorzystywane wyłącznie w celu poprawy funkcjonowania naszej strony. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na przechowywanie tego rodzaju plików cookie na komputerze.

PLIKI COOKIE FUNKCYJNE

Te pliki cookie umożliwiają naszej witrynie zapamiętywanie dokonanych wyborów (w tym nazwy użytkownika, języka lub regionu, w którym znajduje się użytkownik) oraz zapewnienie ulepszonych i bardziej indywidualnych funkcji. Mogą one być również wykorzystywane do świadczenia usług, o które zwrócił się użytkownik, takich jak oglądanie wideo lub udostępnianie produktu w portalach społecznościowych. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na przechowywanie tego rodzaju plików cookie na komputerze.

PLIKI COOKIE KIERUJĄCE I REKLAMOWE

Te pliki cookie są wykorzystywane do celów reklamowych, aby lepiej dostosować treść do zainteresowań użytkownika i jego sytuacji. Są one również wykorzystywane do ograniczenia liczby wyświetleń reklamy, jednocześnie mierząc skuteczność kampanii reklamowej. Są one przechowywane za naszą zgodą przez sieci reklamowe lub podmioty powiązane. Pamiętają, że użytkownik odwiedził stronę internetową i że informacje te są udostępniane innym organizacjom, w tym reklamodawcom. Korzystając z naszej strony, użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie tego rodzaju plików cookie na swoim komputerze. 

PLIKI COOKIE I WTYCZKI DO PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH (PRZYCISKI SPOŁECZNOŚCIOWE)

Te społecznościowe pliki cookie mają na celu umożliwienie użytkownikom udostępniania stron i treści za pośrednictwem zewnętrznych portali społecznościowych. Umożliwiają one również ukierunkowanie reklamy w sieciach społecznościowych.

Na naszej stronie internetowej znajdują się również wtyczki lub przyciski społecznościowe.

Wtyczki społecznościowe ułatwiają udostępnianie stron i treści witryny www.fnac.com na różnych platformach społecznościowych. Na przykład, pozwalają „dać lajka" i udostępniać informacje z naszej strony znajomym w serwisach społecznościowych. W tym celu wtyczki wykorzystują pliki cookie do śledzenia odwiedzanych stron użytkowników Internetu, niezależnie od tego, czy są oni użytkownikami tych platform i czy podczas przeglądania są oni połączeni z portalem społecznościowym. Te pliki cookie umożliwiają również kierowanie ofert reklamowych na te platformy. Więcej informacji na temat wykorzystywania danych osobowych w powiązaniu z portalami społecznościowymi możesz znaleźć w polityce prywatności danych portali społecznościowych podmiotów trzecich. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy przechowywać ten rodzaj plików cookie na Twoim komputerze.

JAKI JEST SENS WYŚWIETLANIA OFERT PROMOCYJNYCH I REKLAM DOSTOSOWANYCH DO PRZEGLĄDANYCH PRZEZ Użytkownika STRON W INTERNECIE?

Naszym celem jest przedstawienie użytkownikowi najtrafniejszych ofert i reklam. W tym celu technologia plików cookie umożliwia wyświetlanie w czasie rzeczywistym treści najlepiej odpowiadających zainteresowaniom użytkownika, o których informacje zostały pozyskane w wyniku ostatniego przeglądania jednej lub kilku witryn.

Kiedy użytkownik odwiedza witrynę, zainteresowanie treścią wyświetlaną na komputerze użytkownika często determinuje zasoby reklamowe tej witryny. Właśnie dlatego FIG, jako reklamodawca, pragnie, aby jego oferty i reklamy były wyświetlane użytkownikom Internetu, którzy mogą być nimi potencjalnie zainteresowani.

UWAGA, W PRZYPADKU, GDY KORZYSTASZ Z KOMPUTERA WSPÓLNIE Z INNYMI OSOBAMI.

Jeśli komputer jest używany przez kilka osób i ten sam komputer posiada kilka przeglądarek, nie jesteśmy w stanie całkowicie zagwarantować, że usługi i reklamy przeznaczone dla użytkownika komputera odpowiadają osobistemu użytkowaniu, a nie użytkowaniu innego użytkownika tego komputera.